Tài Chính

Agribank tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam

6 nhà thầu tư nhân trúng dự án 14,6 nghìn tỷ đồng

Cao tốc Sài Gòn – Trung Lương sẽ được nối dài đến Mỹ Thuận vào năm 2018.
Anh Minh
Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long vừa có thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đư…


Căn cứ diễn biến lãi suất thị trường trên cơ sở đảm bảo thực hiện đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam , từ 2/3/2015, Agribank áp dụng lãi suất mới đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam.
Từ 2/3/2015, lãi suất tối đa áp dụng cho tiền gửi tại Agribank là 6,3%/ năm
Cụ thể, các mức lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam đối với tổ chức (trừ tổ chức tín dụng) và cá nhân áp dụng tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc như sau:
1. Tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng: tối đa 1%/năm.
2. Tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 2 tháng: tối đa 4,0%/năm.
3. Tiền gửi có kỳ hạn từ 2 tháng đến dưới 3 tháng: tối đa 4,5%/năm.
4. Tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 4 tháng: tối đa 4,8%/năm.
5. Tiền gửi có kỳ hạn từ 4 tháng đến dưới 6 tháng: tối đa 5,3%/năm.
6. Tiền gửi có kỳ hạn trên 6 tháng đến dưới 12 tháng: tối đa 5,4%/năm.
7. Tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng: tối đa 6%/năm.
8. Tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng đến 18 tháng: tối đa 6,2%/năm.
9. Tiền gửi có kỳ hạn trên 18 tháng trở lên: tối đa 6,3%/năm.
Trong đó, mức lãi suất tối đa áp dụng đối với phương thức trả lãi cuối kỳ và các phương thức trả lãi khác được quy đổi theo phương thức trả lãi cuối kỳ.
Ngoài các hình thức tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi có kỳ hạn, “tiền gửi” còn bao gồm tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu và các hình thức nhận tiền gửi khác.
T. Ngọc
Agribank
Tags

Related Articles

Close