Tài Chính

VAMC giảm lãi suất các khoản nợ xấu đã mua bằng USD

Trước đó, ngày 31/12/2014 VAMC cũng đã điều chỉnh lãi suất đối với các khoản nợ xấu đã mua được VAMC chấp thuận điều chỉnh lãi suất trong quý 1 (từ ngày 1/1 đến ngày 31/3) như lãi suất đối với các khoản nợ xấu bằng VND được giảm từ 10,3%/năm xuống còn 9,9%/năm; bằng USD giảm từ 4,7%/năm xuống còn 4,5%/năm; lãi suất đối với các khoản nợ xấu bằng EUR vẫn được giữ nguyên ở mức 5,7%/năm. Thay vì chỉ mua nợ xấu bằng 70% giá trị sổ sách thì từ ngày 5/4, VAMC được mua nợ xấu theo giá thị trường. Cũng liên quan tới hoạt động mua bán, xử lý nợ của VAMC, mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định 34 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 về thành lập, tổ chức và hoạt động…

Công ty quản lý tài sản của các Tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC ) vừa công bố giảm lãi suất áp dụng đối với các khoản nợ xấu đã mua được bằng USD từ mức 4,5%/năm xuống còn 4,3%/năm.


Cơ hội để sở hữu những căn hộ cuối cùng của dự án Sunview Town

Căn hộ được vay gói 30.000 tỷ thu hút người mua
Kể  từ  khi  Nghị  quyết  61/NQ-CP ra đời, việc  giải  ngân  gói 30.000 tỷ đã thoáng hơn bằng cách bổ sung thêm điều kiện được hỗ trợ là giá căn hộ không vượt quá 1,05 tỷ đồng (trước chỉ cho giá …


Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN).
Tuy nhiên, lãi suất áp dụng đối với các khoản nợ xấu bằng VND vẫn được giữ nguyên ở mức 9,9%/năm; lãi suất đối với các khoản nợ xấu bằng EUR cũng không thay đổi là 5,7%/năm.
Trước đó, ngày 31/12/2014 VAMC cũng đã điều chỉnh lãi suất đối với các khoản nợ xấu đã mua được VAMC chấp thuận điều chỉnh lãi suất trong quý 1 (từ ngày 1/1 đến ngày 31/3) như lãi suất đối với các khoản nợ xấu bằng VND được giảm từ 10,3%/năm xuống còn 9,9%/năm; bằng USD giảm từ 4,7%/năm xuống còn 4,5%/năm; lãi suất đối với các khoản nợ xấu bằng EUR vẫn được giữ nguyên ở mức 5,7%/năm.
Cũng liên quan tới hoạt động mua bán, xử lý nợ của VAMC, mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định 34 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 về thành lập, tổ chức và hoạt động của VAMC.
Theo đó, vốn điều lệ của VAMC được tăng từ 500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng. Ngoài tăng vốn, VAMC cũng được bổ sung thêm nhiều quyền, cơ chế đặc thù trong quá trình hoạt động và thực hiện mua bán nợ. Thay vì chỉ mua nợ xấu bằng 70% giá trị sổ sách thì từ ngày 5/4, VAMC được mua nợ xấu theo giá thị trường.
Cụ thể, VAMC được phát hành trái phiếu để mua nợ xấu theo giá trị thị trường trên cơ sở kế hoạch phát hành trái phiếu được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.
VAMC được phát hành trái phiếu theo 4 phương thức: Đấu thầu phát hành, bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành hoặc bán trực tiếp.
Sau hơn một năm hoạt động, tính đến cuối năm 2014, VAMC đã mua được gần 121.000 tỷ đồng nợ gốc của 39 tổ chức tín dụng và thu hồi được hơn 4.100 tỷ đồng.
Thúy Hà
Vietnam+
Tags

Related Articles

Close